ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ කනෙන් රිංගු නාවික හමුදාව විදෙශීය සී මාර්ෂල්වරුන් රහසේ පුහුණු කරවති

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ කනෙන් රිංගු නාවික හමුදාව විදෙශීය සී මාර්ෂල්වරුන් රහසේ පුහුණු කරවති

 

රටට විශාල කීර්තියක් සමග ඉමහත් විදේශ විණිමය ප්‍රමාණයක් ලබා දුන් ඈවන්ගාඩ් වියාපාරය මහදවාලේ කොල්ල කමින් 2015 නොවෑම්බර් 13 දින ඔවුන්ට අයත් මහනුවර නෑවට නාවික හමුදාව කඩාවෑදී සිදුකල නීති විරෝධී බලහත්කාරයට අද වන් විට මාසයක් පමණ කාලයක් ගත්වී ඈත.ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටි ආරච්චි විසින් ජනාධිපතිවරයා පවා නොමග යවමින් ආණ්ඩුක්‍රම වියවස්තාව පවා උල්ලන්ඝනය කරමින් මෙම ක්‍රියාවට අනුබල දුන් බව මුලු රටම දන්නා රහසකි. කිලී මහරාජාගේ තෑගි මල්ලට රටේ ආරක්ෂාව සහ ආර්ථික ස්ථාවර තාවය බිලිදෙමින් සිදු කල කුට උපක්‍රමය නිසා මේ වන විට විශ්‍රාමික රණවිරුවන් හයදහසකට අධික ප්‍රාමාණයක් රෑකියා අහිමිව පාරට වෑටී සිටී.

ඈවන්ගාඩ් සමාගම සහ්හ ඔවුන්ගේ වියාපාරික කටයුතු සියල්ලම නීති විරෝධී බවට හඩ නෑගු පරාජිත සේනාරත්ණ සහ පච රණවක ආදීන් ලෝකයේ සියලු ත්‍රස්ත ක්‍රියා මේ හරහා සිදුවෙන බව පෑවසීය.තවද මහනුවර නෑවේ තිබු අවි ගිනි අවි පනතට පටහෑනි බව් කියු ඔවුන් ඒ අවි ගාල්ලේ නාවික හමුදා කදවුරට රෑගෙන යාමෙන් සිදු වු පාඩුව සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් නොකියයි.මහරාජාගේ පදයට නටන ලප කුමාරද කසාය බ්වු ගොලුවෙකු ලෙසින් සිටීම සිනාවට කරුණකි.ඈවන්ගාඩ් සමග වියාපාරික තරහක් පිරිමසා ගෑනීමට පෑමිණි ජයවි ප්‍රනාන්දු සහ නිශාන්ත රාජපක්ෂ නෑමති හිටපු හමුදා නිළධාරීන්ද ඈවන්ගාඩ්ලා ත්‍රස්තවාදීන් පුහුණු කරන බවට මහරාජගේ තුන් හුලස් රෑප පෙට්ටිය හරහා ගල් පෑලෙන බොරු ඈද බෑහ.

මොවුන් සියලු දෙනාම කුමන අරමුණකින් එකතු වන්නේද යන්න සියලු දෙනා අතර කුතුහලයක් ඉපදවු අතර ඊයේ පෙරේදා බළලා මල්ලෙන් එළියට පෑන්නේය.ඈවන්ගාඩ්ලා විදේශීය සී මාර්ෂල් වරුන් පුහුණු කරද්දී ආරක්ෂක අමාතයාන්ශයේ අවසරය ලබාගත යුතු විය.තවද කටු කුරුන්ද පොලිස් අභයාස විදයාලයේ එය පවත්වන් විට අවි භාරව පෑමිණියේ නාවික හමූදාවේ අවි සහිත ආරක්ෂක සෙබලුන් සහ ශ්‍රී ලන්කා රේගුවේ නියෝජිතයන්ය.

වෙඩි තෑබීම පොළිස් නිළධාරීන් නිරික්ෂනය කල අතර වෑඅය කළ පතොරම් ගණන ආදිය නියමිත පරිදි වාර්තාගත කරන ලදී.එහෙත් පසුගිය නොවෑම්බර් 28 වෙනිදා එතෙක් ක්‍රියාත්මක වු සියලු නීති රීති අවසර පත් අමු අමුවේ උල්ල්න්ඝණය කර ශ්‍රී ලන්කා නාවික හමුදාව ෂරාන් ෂිප්න් ඒජන්සි සමාගම හරහා පෑමිණි ඈම්බරි රිසු (ambrey risu)

සමාගමේ ඉන්දීය ජාතික සී මාර්ෂල් වරුන් හයදෙනුකුට බ්‍රිතානය ජාතික උපදේශකයෙකු යටතේ පුහුණුව ලබාදී ඈත්තේ ත්‍රීකුණාමලය නාවික හමුදා කදවුරේදීය.ඒ සදහා ආරක්ෂක අමාත්යාන්ශයේ අනුමෑතිය ලබාගත් බවක් හෝ අවිභාර රේගු නිළධාරියෙක් නොපෑමිණි බව නාවික හමුදා ආරන්චි මාර්ග පවසයි.මෙම පුහුණුව සදහා සහභාගී වුවන්ගේ සහ ඔහුන් භාවිතා කල අවි වල විස්තර පහත ඈත.

1 2 3 4 5 6 7 ww

අප වෙත ලෑබුණු ලිපියකි…..