අක්බාර් බ්‍රදර්ස්, MAS සහ බ්‍රැන්ඩික්ස් වසරේ අපනයන සමාගම් ලෙසින් ජනාධිපති සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

අපනයන ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ටයන් ඇගයීම සදහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය සංවිධානය කරනු ලබන ජනාධිපති අපනයන සම්මාන උළෙල, ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (16) නෙඑම් පොකුණ රගහලේ දී පැවැත්විණි.

මෙහිදී එක් එක් වසර සඳහා විශේෂ සම්මාන 6 බැගින් පිරිනැමුණු අතර ඊට අමතරව එක් එක් අපනයන කාණ්ඩයේ ජයග්‍රාහකයින් සඳහා සම්මාන පිරිනැමුණි.

ප්‍රදානය කරන ලද විශේෂ සම්මාන (සමස්ත) මෙසේය.
• වසරේ අපනයනකරුවා
• අපනයන කර්මාන්තය සඳහා වැඩිම සේවකයින් ප්‍රමාණයක් යෙදවූ සමාගම
• හොඳම ශ්‍රී ලාංකීය සන්නාම අපනයනකරුවා
• වැඩිම විදේශ විනිමය ඉපයුම්කරුවා
• හොඳම නැගීඑන අපනයනකරුවා
• වඩාත් වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණය වූ අපනයනකරුවා

වසරේ අපනයන සමාගම ලෙසින් අක්බාර් බ්‍රදර්ස් (2010), MAS intimates (2011), බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇපරල් (2012 හා 2013) සමාගම් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

මීට අමතරව අපනයන කර්මාන්තය වෙනුවෙන් වැඩිම සේවක සංඛ්‍යාවක් යෙදවූ සමාගම ලෙසින් ඔරිට් ඇපරල් ලංකා (2010), MAS intimates (2011), බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇපරල් (2012 හා 2013) වශයෙන් සම්මානයට පාත්‍ර විය.

මේ අතර ලෝඩ්ස්ටාර් (පුද්) සමාගම 2010 වසරේ ශුද්ධ විදේශ විනිමය ඉපැයුම්කරුවා සහ 2010, 2011,2012 හා 2013 වසරවල වඩාත් වෙළෙඳපොළ විවිධාංගීකරණය වූ අපනයනකරුවා ලෙසින් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.

PEA-01 PEA-02 x