අනුර කුමාර දිසානායකගේ ”කුමාර ”භීතිකාව

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා කුමාර් ගුණරත්නම් හට ලංකාව තුළ දේශපාලණය කිරීමට ලෑබේදෑයි දෑඩි භීතියකින් පසුවෙන බව වාර්තාවේ.

කුමාර් ගුණරත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සමග දේශපාලණ ගමන ඈරඹු අයෙකි. සමාජවාදී අරගල බිමේ නමක් රෑන්දු නායකයෙක් ලෙස කුමාර් ගුණරත්නම් ජනතා විමුක්තිපෙරමුණේ සහෝදරයින් අතරද සහෝදරයෙක් ලෙස සලකන චරිතයකි. කුමාර් ගුණරත්නම් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධව දේශපාලණය කරන සමයේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලණයේ නොයෙදුණ පුද්ගලයෙකි.

නමුත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු දේශපාලණයේ වෑඩි බර අදින්නේ මේ ප්‍රසිද්ධ දේශපාලණ චරිත පමණක් නොවන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරයන්ද හොදින්ම දන්නා කරුණකි.අනුර කුමාර දිසානායක දෑන් කුමාර් භීතිකාවෙන් කටයුතු කරන නිසා අනුරගේ නමට එන කුමාර යන නමින් අමතනවාට පවා අකමෑතිය.

තමන් සමාජවාදී අරගල බොහෝමයක් ධනේෂ්වර පාලකයින් සමග දෑමු ඩීල් වලින් අවසන් කරගත් බව හදවතට එකගව දන්නා අනුර කුමාර් පිළිබදව බියකින් පසුවීම සාධාරණය. යම් හෙයකින් කුමාර් ගුණරත්නම්ට ලංකාව තුළ දේශපාලණය කිරීමට ඉඩ ලෑබුණොත් ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලණ අවසානය වනු ඈත. අදටත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජිකයින් බොහෝ දෙනා අනුර කුමාරගේ දේශපාලණ තීන්දු තීරණ කෙරෙහි සිටින්නේ දෑඩි අප්‍රසාදයකිනි.

ඒ අනුර යන දේෂපාලණ ගමණ ඩීල් දේශපාලණ ගමණක් සහ එය කවදාවත් වමේ සමාජවාදී දේශපාලණ ගමන නොවන බෑවිනි.අලුත් වමක් තනමින් සිටින අනුර කුමාර සමග මෑතකදී ටිල්වින් සිල්වාද යම් වචන හුවමාරුවක් සිදුකරගෙන ඈත. අනුර කුමාර වම නෑති කරමින් යන ගමනට ප්‍රධානම බාදාව එල්ල වී තිබෙන්නේ පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයෙනි. එය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රසිද්ධියේ පිළිනොගන්නා පක්ෂය තුළ පමණක් සාකච්චා කරණ කරුණක් බවට පත්වී ඈත.

කුමාර් ගුණරත්නම්ට දේශපාලණය කිරීමට ඉඩ අහුරමින් සිටින ප්‍රාධානම පුද්ගලයා අනුර කුමාරය. ඒ ඔහු කුමාර්ගේ දේෂපාලණ ආගමණයත් සමග තමන්ට වෙන අකරතෑබ්බය පිළිබදව හොදින්ම දන්නා නිසාය. සමාජවාදීන්යයි හඩ නගනවානම් කුමාර්ගේ දේශපාලණ අයිතිය වෙනුවෙන් හඩ නොනගන්නේ මේ ප්‍රධානතම හේතූව නිසායි.

අනාවෑකියක් ලෙස කියන්නට දෙයක් තියනවා, ඒ යම් හෙයකින් කුමාර් දේශපාලණයට අවතීර්ණ වුනොත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සහෝදරයන් බොහෝ පිරිසක් ඔහු සමග එකතු වෙන බවයි. එයට හේතුව නම් සමාජවාදියාව හොදින්ම හදුනන්නේ තවත් සමාජවාදියෙකු නිසාය.

anura

 

සමාජවාදියෙක් ලියු ලිපියකි