රුසියානු ජනපති පුටින් අමරණී්‍ය පිටසක්වල ජීවියෙක්ද ?

රුසියානු ජනපති විලැද්මියර් පුටින් අමරණීයත්වය ලද පිටසක්වල ජීවියකු බවට පිරිසක් මතයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ ඔහුගේ බවට සැක කෙරෙන ජායාරූප කිහිපයක්ද සාක්ෂි ලෙස ඉදිරිපත් කරමිනුයි. 1920 , 1942 හා 2015 වසරවලදී මෙම ජායාරූප ගෙන ඇති බවත් ඒවායේ පෙනී සිටින්නේ රුසියානු ජනපති පුටින් බවත් එම පිරිස තර්ක කරනවා.කෙසේ වෙතත් ඒවා මෙතෙක් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නැහැ.

PutinImmortalMain sss