ඔව් ලක්‍ෂ 25ක් ගත්තා.. විජේදාස රාජපක්‍ෂත් එතැන හිටියා – අනුර පිළිගනී

තමන් විජයදාස රාජපක්‍ෂ මහතා ඉදිරිපිටදී එජාප හිතවතෙකුගෙන් ලක්‍ෂ විසිපහක මුදලක් ලබා ගත් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක  පවසයි. ඔහු මේ බව පවසා සිටියේ පසුගිය දිනක හිරු නාලිකාවේ දේශපාලණ වෑඩසටහනකට සහභාගී වෙමින්ය.

මේ පිළිබදව අනුර කුමාරගෙන් විමසීමේදී ඔහු සෑහෙන වේලාවක් තටබමින් සිට ඔව් ලක්‍ෂ 25ක් ගත් බවට පවසන ලදී.  අනුර සමාජවාදය පාවා දෙමින් ධනවාදී දේශපාලණයට ආවෑඩීම පිළිබදව දෑන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සාමාජිකයින්ටම එපා වී ඈත. දෑන් මුදල් ගත් බව පෑහෑදිළිය…. අනුර සහෝදරයා මේ මුදල කුමක් සදහා වියදම් කලාද යන්න රටේ පුරවෑසියන්ට නොකියනු ඈත. නමුත් අප සිතන්නේ මේ මුදලට කල දේ පිළිබදව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පක්ෂ සාමාජිකයින්ටවත් ඔහු පෑවසිය යුතුය.

Feetured