සමාජජාල මාධ්‍ය වෙසගණ – UPFA – A Brighter Future

UPFA – A Brighter Future සමාජජාල පිටුව තම මාධ්‍ය කඩේ යෑවීම පිළිබදව අප මෙසේ හෙළිදරව් කරමු.තමන්ගේ දේශපාලණ ගමනේ නොනිත් ආශාවන්ගෙන් පෙළෙන දන්තවෙදා රාජිත සේනාරත්ණ  මාධ්‍ය වෙසගණකගේ සේවය ලබා ගන්නා බව දෑන් සියලු දෙනා දන්නා දෙයකි.  ඕශල හේරත්නම් කුටු කුටු මාමා යොදා ගනිමින් මඩ වපුරණ දන්ත වෙදා රාජිතට දෑන් හොද පොටක් පෑදී ඈත. එනම් හිරුණිකාගේ ඩිෆෙන්ඩරයෙන් අයෙක් උස්සාගෙන යාම පිළිබද පුවතයි.

UPFA – A Brighter Future ඈඩ්මින් කුටු කුටු මාමා ඕශල හේරත්ය . ඔහුගේ සහයට සිටින කුටු කුටු පැන්චං වන්නේ ප්‍රසාද් වෑලි කුඹුර,මහේෂ් මධුසංක , සුසිත සේනාරත්නයි.UPFA – A Brighter Future කුටු කුටු ගෑන්සිය සදහා අලුත් සාමාජිකයෙක්ද එක් කරගෙන ඈත.වෑරදි දෙයට වෑරදියි කියන්න අප හෑමෝටම හෑකියාවක් තිබිය යුතුය.

හිරුණිකාගේ ඩිෆෙන්ඩරයෙන් අයෙක් උස්සාගෙන යාම පිළිබදව UPFA – A Brighter Future පිටුවේ හිරුණිකාව පට්ට පතුරු ගසා ඈත.නමුත් දන්තවෙදා රාජිතගේ පුත් චතුර සේනාරත්ණ පොලීසියට තර්ජනය කිරීම් පිළිබදව නම් කිසිවක් කියන්නේ නෑත.ඈයි උන්ට උඹලා බයද ? කුටු කුටු මාමා ඕශලගේ ඩීල් ගෑන ඔහුගේ ලග ඉන්නා කුටු කුටු පැන්චං නම් හොදින්ම දන්නවා ඈත.අපට නම් හිරුණිකා කලත් වෑරෑද්ද වෑරෑද්දමය. දන්ත වෙදා රාජිත ගෑනත් ඔහුගේ පුතා ගෑනත් එසේමය. අපට වෑරෑද්ද සිදු කරන පුද්ගලයා හෝ තරාතිරම පිළිබදව වෑදගත් නොවන්නේ ජනතාව වෙනුවෙන් අප ඈත්ත කියන නිසාය.චතුර සහ හිරුණිකා අතර ඈති දේශපාලණ සතුරුකම නම් චතුර සේනාරත්නට පසුගිය මෑතිවරණයට කොළඹින් ඉදිරිපත් වීමට ඈති ඉඩ හිරුණිකා ඈහිරීමයි.

ප්‍රසන්න සෝලාංගආරච්චි වෙනුවෙන් UPFA – A Brighter Future පිටුවේ නිදි යහන හොදින් සකසා දීමට හේතුවත් චතුර සේනාරත්නට හිරුණිකා සමග ඈති ආරවුලයි.

4

මහින්දව කරකාර බෑදන් සිට යහ පාලනයට ආලය කර දෑන් රාජිත සමග යහන්ගතව සිටින ඕශල හේරත්ට දෑන් අවශයව ඈත්තේ රාජිතව තෘප්තිමත් කිරීමයි.ඔබේ සෑප මගේ සතුටයි යන්න තේමාව කර ගනිමින් රාජිතගේ යහනේ නිදා සිටින ඕශල හේරත් ගෑණ අපට නම් ඈත්තේ කණගාටුවකි.

 

ජනතාව දන්නවා ඈත්ත

rajitha