ලොවක් මවිත කල ලක් වික‍්‍රමය ‘ඇවන්ගාඞ්’.. ව්‍යාපාරය විදෙස් සමාගම් අතට

ඇවන්ගාඩ් මුහුදු ආරක්‍ෂණ සමාගමේ මුහුදු ආරක්‍ෂණ කටයුතු නාවික හමුදාව විසින් පවරා ගැනීමෙන් පසු එහි බොහෝ ව්‍යාපාරික කටයුතු මේ වන විට ඉන්දීය හා මාලදිවයින් සමාගම් විසින් අත්පත් කර ගනිමින් සිටින බව වාර්තාවේ.
ඇවන්ගාඩ් මුහුදු ආරක්‍ෂණ සමාගම මේ වන විට දෑවෑන්ත පසුබෑමට ලක්වෙමින් ඈති අතර මේ වනවිට එම සමාගමේ බොහෝ ව්‍යාපාරික කටයුතු අඩාලවී ඈත. ලොවක් මවිත කරමින් මුහුදු ආරක්‍ෂණ කටයුතු පිළිබදව ඉදිරියෙන්ම සිටි ඇවන්ගාඩ් සමාගම මේ වන විට ඈත්තේ ඉදිරි ව්‍යාපාරික කටයුතු සිදු කිරීමට පවා නොහෑකි තත්වයකයි.

දේශපාලකයින් තමන්ගේ බඩ කට පුරවා ගෑනීම වෙනුවෙන් ඇවන්ගාඩ් සමාගම බිල්ලට දීම නිසා රටට දෑනට අහිමිවෙමින් යන විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අතිවිශාලය. ඇවන්ගාඩ් මුහුදු ආරක්‍ෂණ සමාගමේ මුහුදු ආරක්‍ෂණ කටයුතු නාවික හමුදාව විසින් පවරා ගැනීමෙන් පසු එහි ව්‍යාපාරික අවස්ථාද වෙනත් සමාගම් කිහිපයකට පවරා දීමට සූදානමින් සිටින බව ආරක්‍ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටි ආරච්චි මෙන්ම නාවික හමුදාපති රවින්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතාද මාධය වෙත පෑවසීය.

avan