ගුණරත්නම්ට රතු අලියා බයයිලු

ගුණරත්නම් උන්නැහේ කූඩුවට දැම්මට පෙරටුගාමී කස්ටියට දැන් ඒක හොඳ මාතෘකාවක් වෙලා… උන්නැහේල ඒ හින්දා රටපුරාම ගුණරත්නම් නිදහස් කරනු… කියන සටන හරි සැරේටම අරන් යනවා…

හැමදාම කොළඹ පැත්තෙ මේ ගැන උද්ඝෝෂණ විරෝධතා මතුවෙන කොට ආණ්ඩුවටත් මේක තරමක වාතයක් වුණා. ඉතින් ආණ්ඩුවෙ මේ වැඩගැන බලන ඇමැති සයිස් කස්ටියක් ගුණරත්නම් අර්බුදය ගැන දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළාලු. “අනේ ඔය මනුස්සය එළියට දාලා රට අරිමු… එතකොට සේරම හරි…” එක ඇමැති සයිස් මහත්තයෙක් කීවා…

“ඒක නම් ඇත්ත ඒ වුණත් ඔය මනුස්සයා එකපාරට රට අරින්න නරකයි. මොකද මෙච්චරකල් අපිට සපෝට් කරපු රතු පක්ෂයෙ අහවලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න නම් ගුණරත්නම් ලංකාවෙම තියාගන්න ඕන… මොකද ඔය කෑගහන රතු පොර ගුණරත්නම්ට මාර බයයිලු…” දෙවැනි ඇමැතිතුමා ටිකක් ගැඹුරු විග්‍රහයක් කළා.

ආ එහෙමත් එකක් තියනවද කියලා අහපු අනිත් ඇමැති කස්ටිය… එහෙනම් ඉතින් එහෙම වෙච්චාවෙ කියල වෙන මාතෘකාවකට බැස්ස.

gunarathnam

gossip.am.