ක්‍රිස්ටිනා කුමරිය අධිකරණයට

ස්පාඤ්ඤ රජ පවුලේ ක්‍රිස්ටිනා කුමරියට අද දිනයේ අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටීයා

ඒ සිය සැමියා සහ තවත් 16 දෙනෙකු සමග එක්ව මූල්‍ය වංචා කිරීමේ චෝදනාවක් සම්බන්ධවයි.

කෙසේ නමුත්මෙය එරට රජ පවුලේ සාමාජිකයෙක් අධිකරණයක් හමුවේ පෙනී සිටින පළමු අවස්ථාවයි.

assss