සිල් බිඳ ගත් නදීශා

විවිධ ආරයේ නිර්මාණ දෛනික ව කලා ක්ෂේත්‍රයට එකතුවන අතර ඉකුත් කාලයේ සමාජය තුළ සිදු වූ සිදුවීම් දෙස ආවධානය යොමු කිරීමේ දී මේ දිනවල අන්තර්ජාලයට එක් වී තිබෙන “මම සිල් බිඳ ගත්තේ” නමැති ගීතයේ වීඩියෝව සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනාත්මක කතා බහක් ඇති වෙමින් පවතී.

එම ගීතය පුරාවට සිප ගැනීමේ දර්ශන ඇතුළත් ව ඇති අතර අනියම් ඇසුරක් පාදක කර ගනිමින් එහි රූප රචනය නිර්මාණය කර තිබේ.