බරපතළ වංචා ගැන ජනාධිපතිට ඉල්ලීමක්

බරපතළ වංචා දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමට එම කොමිසම තීරණය කර තිබේ.

එම කොමිසමේ ලේකම් ලැසිල් ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ  ඉදිරි සති දෙක තුළ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් මෙම ඉල්ලීම සිදුකරන බවයි.

බරපතළ වංචා දූෂණ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ කාලය ලබන මාර්තු මස 06 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතයි.

මේ වන විට කොමිසම වෙත පැමිණිලි 1400කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලැබී ඇති අතර ඉන් පැමිණිලි  900ක් පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර  ඇති බව ලැසිල් ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.

පැමිණිලි 600ක් පමණ කොමිසමේ විෂය පථයට අදාළ නොවන බව සඳහන්ය.

sdd