නාමල් ‘ලොකු මාමා‘ හමුවෙයි

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා අගුණුකොළපැලැස්සට ගියේය. එහි ගල්කන්දේ පොල්කොරටුව කඩේ ලොකු මාමා හමුවිය.

ගිරුවායේ රාජපක්ෂලා ගරුසර දක්වන ගැමියන් අතර ඔහුද එක් අයෙකි. ලොකු මාමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පැරණි සාමාජිකයෙකි. රටේ ලෝකයේ සිදුවීම් ගැන ලොකු මාමාට හොඳ දැනුමක් ඇතැයි රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

naml web_2016112namal33953493635791_n