අම්පාර හා දෙහිඅත්තකණ්ඩියේ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක්

ප‍්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාගේ සහ ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය අනෝමා ගමගේ මහත්මියගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද (14) සහ 16 වැනිදා අම්පාර හා දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ප‍්‍රදේශයේ දී සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බව ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

ජනවාරි 14 අද දින දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ලිහිණියාගම විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය බක්මීදෙණිය විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය ශාලිකා ශාලාවේ දී කලාප නියෝජිත හමුව, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය සූරියපොකුණ විද්‍යාලයේ විද්‍යාගාරය විවෘත කිරීම, උහන ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව විවෘත කිරීම,අම්පාර සේනානායකපුර 1 වන මාවතේ ක‍්‍රීඩා පිටියේ ක‍්‍රීඩාංගනය විවෘත කිරීම සිදු කෙරෙන අතර ජනවාරි 16 දිනප.ව. 3.00 ට අම්පාර, හාඩි උසස් තාක්ෂණ ආයතනයේ කලා උළෙලක් පැවැත්වීමට ද නියමිතය.

1

news.lk