‘රජ සහ ඝාතකයා’ පොත රසවින්දනය 18 වැනිදා

වෙනස්වෙමු කවය, මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය සංවිධානය කරනු ලබන විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම් ලියපු “රජ සහ ඝාතකයා” පොත පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් 2016 ජනවාරි දහ අට වෙනිදා සවස තුනට කරන්න කොළඹ 08, කොටා පාරේ, එන් එම් පෙරේරා කේන්ද්‍රයේ පැවැත්වෙනවා.

මෙකී සංවාදයට ප්‍රවේශයක් ගන්න අනිල් ලාල් තිබ්බටුවාව, ලක්ෂාන් මදුරංග වික්‍රමරත්න සහභාගී වෙනවා.ඉන් අනතුරුව අදහස් දැක්වීමේ අවස්ථාව හැම දෙනාටම විවෘතයි.

eran