මන්ත්‍රී හෆීස් පාර්ලිමේන්තුවෙන් යයි

එජාප ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය ඒ.ආර්.ඒ හෆීස් මහතා සිය පාර්ලිමේන්තු‍ මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පාර්ලිමේන්තුවේ ම‍හලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා වෙත භාර දී ඇත.

හෆීස් මහතා අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ඥාතියෙකු බවද සඳහන්ය.

ඉකුත් මහමැතිවරණයෙන් එජාපයට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ධූර 13ක් හිමිවූ අතර ඒ  යටතේ ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට සමත් විය.

zx