හිස් වූ පාර්ලිමේන්තු අසුන චතුර ඉල්ලයි

හිටපු ඉඩම් ඇමැති එම් කේ ඩී එස් ගුණවර්ධන මහතාගේ අභාවයෙන් හිස්වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික ව්‍යාපාරයට හිමිවිය යුතු බව එම ව්‍යාපාරයේ නායක හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චතුර සේනාරත්න පවසයි.

ජනතාව රවටමින් කට වාචාලකම් දොඩන චතුර සේනාරත්න පාර්ලිමේන්තුවේ හිස්වෙන අසුන් පිළිබදවනම් දෑඩි උනන්දුවක් දක්වයි. ඔහුට ඉටු කිරීමට ඈති ජනතා සේවය වෙනුවෙන් කිසිදු පියවරක් නොගෙන බලය වෙනුවෙන්ම කෙලහලාගෙන සිටින චතුර සේනාරත්නලා යහ පාලනයට පිළිලයකි.

පසුගිය සමයේ යහ පාලන ඈමතිවරුන්ගේ කාර්යාලවලට පවා කඩාපනිමින් ගොන් පාට් දෑමු චතුරගේ මේ ඉල්ලීම් පිළිබදව කිසිවෙකු ගණන් ගන්නේ නෑත.

මක් නිසාදයත් පාර්ලිමේන්තුවට කවටයන් දෙදෙනෙකු වුවමනා නෑති නිසාය.

xz