එක් තරුණියකට පමණක් වෙන්වූ දුම්රිය සේවයක්

සර තුනක් තිසසේ එක් තරුණියක් වෙනුවෙන් ධාවනය වූ දුම්රියක් පිළිබඳව ජපානයෙන් වාර්තා වේ.‍

ජපානයේ ශිර්තාකි, උතුරු දිග දූපත්හි පවුල් 18 කින් යුත් කුඩා ගම්මානයක් වන හොකයිඩෝ සිට ධාවනය වන මෙම දුම්රියෙහි ගමන්ගන්නා එකම මගියා කනා හරදා ය.

කිසිදු ආදායමක් නොලබා ජපාන රජය ශිතර්කි සිට සැතපුම් 50 ක දුරක් මෙම දුම්රිය ධාවනය කරන්නේ සරසවියෙහි ඉගෙනුම ලබන ඇය වෙනුවෙන්ම බව සඳහන් වේ.

සෑම දිනකම උදෑසන 07. 04 ට කාමි – ශිතර්කි දුම්රියපළට ළඟාවන ශිර්තාකි දුම්රිය කානා රැගෙන සැතපුම් 50 ක දුරින් පිහිටි නගරයට ගමන්ගන්නා අතර යළි පස්වරු 05.08 ට ඇය රැගෙන කාමි – ශිතර්කි දුම්රියපළ වෙත ළඟා වේ.

ශිර්තාකි දුම්රියෙහි මෙම ස්ථාවර කාලසටහන සමහර දිනෙක හරදාගේ සරසවි දේශනවලට අනුව වෙනස්වන බව ද ජපන් මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කරයි.

මෙම වසරේ මාර්තු 26 පැවැත්වෙන ඇගේ උපාධිප්‍රදානෝත්සවයෙන් පසු ඇය නගරයේ පදිංචියට යෑමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

එවිට මෙම අපූරු ශිර්තාකි දුම්රිය සේවයත්, කාමි – ශිතාර්කි දුම්රියපළත් ස්ථිර වශයෙන්ම වසා දැමීමට ජපාන රජය තීන්දුවක් ගෙන තිබේ.

ගමන්ගැනීමට සිටි එකම මගියා ද නොමැතිවීම ඊට හේතුව ය .

24a98038878835f6e33eced51d701468_L