ෆොන්සේකා ගිනිසිලුවට පිඹගෙනම පනියිද ?

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ අර්බුධ රෑසක් මතුවී ඈති බව වාර්තාවේ. ඒ එම පක්ෂයේ නායකයා වන සරත් ෆොන්සේකා පක්ෂය පාවා දීමට සෑරසීම හේතුවෙනි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ක්‍රියාකාරිකයෙකු අප හා පෑවසු පරිදී සරත් ෆොන්සේකා සිය පක්ෂයෙන් ඉවත් වී හෝ මේ වන විට පුරප්පාඩු වී ඇති ඇමති එම්.කේ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතාගේ මන්ත‍්‍රී අසුන ලබා ගෑනීම සදහා සුදානම් වී ඈති බවයි.

sf