කදුල මාර මාකට් අපට…..

රටට හෙණ ගෑහුවට් මට මොකද ? මගේ ගාණ කෑපෙනවානම් කියාගෙන සිටින පිරිසක් හෑම තෑනකම ඉන්නවානේ. රටට විතරක් නෙමේ ඕනම ජරා වෑඩක් කරලා හරි තමන්ගේ සාක්කුවට මුදල් ටික වෑටෙනවානම් හරි කෑමෑත්තෙන් ඒ වෑඩේ කරන පිරිසකුත් ඉන්නවා.
මේ කියන්න යන්නේ ලංකාවේ ජඩ මාධ්‍ය ආයතනයක මාධ්‍ය හෑසිරවීම පිළිබදවයි.මේ මාධ්‍ය ආයතනයේ පළවෙන වෙළද දෑන්වීමක ඉදලා පළ කරන පුවතක් පිළිබදව වුවත් මේ ආයතනේ හිමිකරු ගෙන් උපදෙස් ගන්න ඕන. ඔහු අලුතින්ම මේ මාධ්‍ය ආයතනයට ලබා දීලා තියන උපදෙස තමයි කදුල හොදට මාකට් කරන්න කියලා.

මේ මාධ්‍ය ආයතය මගින් සංවිධානය කරන වෑඩසටහනක ගීත ගායනා කරන්න බන්ධනාගාර ගතව සිටි සිරකරුවෙකු අරන් ආවා. ඔහු හරිම ලස්සනට ගීතය ගායනා කරා. මේ ගායකයින්ව තෝරන්න ඉන්නේත් මාර වින්ශ්චය මණ්ඩලයක්. ඒකේ ගීත ගායනය පිළිබදව මලපොතේ අකුරක් නොදන්න අයත් ඉන්නවා.

අර බන්ධනාගාරයෙන් පෑමිණි සිරකරුවා ගීතය ගායනා කරලා අවසන්වෙනකොට වින්ශ්චය මණ්ඩලයේ කාන්තාවක් අදෝනා දිදී අඩන්න ගත්තා හෑම කෑමරාවකින්ම ඒ කදුල හොදට මාකට් කරා.මේ වගේ ජඩ මාධ්‍ය කලාවක් බිහි වෙන්නේ තමන්ගේ මාධ්‍ය ආයතනයේ ප්‍රචාරය වෙන දේවල් කිසිවෙක් බලන්නේ නෑතුව ගියාම.

වසරක් පාසා පවත්වන මේ ගායන තරගාවලියේ මුලින්ම කලේ තරගකරුවන් සිනහවට ලක් කිරීම. දෑන් ඒක කදුල දක්වා ඈවිල්ලා. හෑබෑයි මේවා මිනිස්සු බලන්නේ නෑ. බලන තත්වයට පත්කරගන්න හදනවා. සමාජයක පුවත් පිළිබදව දෑනුම් දෙන්න තියන මේ මාධ්‍ය ආයතනය කරන්නේ පුවත් මවන එක. මේ ජඩ මාධ්‍ය ආයතනය තවත් මාධ්‍ය ආයතනයකට බලෙන් ඈතුලුවෙලා ලොකු ජරමරයකුත් පහුගිය කාලේ කලා.

වයසින් මුහුකුරා ගිය පුද්ගලයෙකුගේ හිමිකාරීත්වය දරණ මේ මාධ්‍ය ආයතනය පසුගිය යුධ සමයේ දී නම් කලේ යුද්ධය විකුණාගෙන කාපු එක. ජනතාව මේ මාධ්‍ය ආයතණය කෙරෙහි ඈති විශ්වාසය බිදවෑටීම නිසා මේ මාධ්‍ය නරඹන්නේ නෑතිතරම්. ඒ පිළිබදව මේ ජඩ මාධ්‍ය හිමිකරුවන් දෑන ගෑනීම නිසා අලුත් නමකින් මාධ්‍ය වෑඩ පටන් අරගෙන තියනවා. කදුල පවා විකුණාගෙන කන මෙවෑනි මාධ්‍ය නම් වෙනස් කරමින් පෑමිණියද සමාජය ඉදිරියේ ඔවුන් විසින්ම තමන්ගේ මාධ්‍ය නිරුවත අවස්තා ගණනාවකදීම පෙන්නා තිබෙනවා.

sirasa