ඩොලර් මිලියනයකට අලෙවි වූ අල ගෙඩිය

ලංකාව තුල අර්තාපල් කිලෝවක් සාමාන්‍යෙයන් රුපියල් 80ත් 100ත් අතර මිලකට අලෙවි වේ. නමුත් යුරෝපය තුල අර්තාපල් ගෙඩියක් ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියනයකට අලෙවි වූ පුවතක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
සිද්ධිය සැකෙවින් මෙසේය යුරෝපා ව්‍යාපාරිකයෙක් ඇමරිකන් ඩොලර් 1,086,950කට අර්තාපල් ගෙඩියක් මිලදී ගෙන ඇත. ඒ 2010 වසරේ කෙවින් ඇබොච්  නම් ඡායාරූප ශිල්පියෙකු විසින් ගන්නා ලද අර්තාපල් ගෙඩියක ඡායාරූපයකි. මේ ඡායාරූපයේ මුද්‍රිත පිටපත් 3න් එකක් මෙලෙස අලෙවී වී ඇත. ඡායාරූප ශිල්පී කෙවින්ගේ ඡායාරූපයක් සාමාන්‍යෙයන් ඩොලර් 280,000ට පමණ අලෙවි වේ.  ඔහුගේ ඡායාරූපයකට වැඩිම මුදලක් ලැබුණු අවස්ථාව මෙය බව කෙවින් ඇබොච් පවසයි. අල ගෙඩියක ඡායාරූපයක් ඩොලර් මිලියනයකට අලෙවි වූ ලොව එකම අවස්ථාව මෙය විය හැක.

sde