ඇමති රාජිතගේ දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තිය…

සේනක බිබිලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්ම කිරීමට සූදානම් බවට වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව කොතෙකුත් ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවද මේ වනවිට එය හුදෙක් මාධ්‍ය ප්‍රකාශයක් පමණක් බවට පත්ව තිබෙන්වා. ඖෂධ අධිකාරිය පිහිටවා ඇතත් එයට අව්ශ්‍ය බලතල හා පහසුකම් තවමත් ලබාදී නැත.
සේනක බිබිලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් පිහිටුවා ඇති ඖෂධ අධිකාරියේ සභාපතිවරයාට හා උප සභාපතිවරයා වන මහාචාර්ය ලාල් ජයකොඩි හා මහාචාර්ය ක්‍රිෂාන්ත වීරසූරිය යන දෙදෙනාට එම තනතුරු වලින් ඉවත් වන ලෙසට අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා බලපෑම් සිදුකරන බව නම් අපට වාර්තා වුනා. ආරන්චියෙ හැටියට නම් ඒ රාජපක්ෂ පාලන සමයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයකු ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයකු හා ඇමතිවරයාගේ හිතවතෙකු එම තනතුරට පත් කරගැනීමට බව එම ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරන්නේ.
ඔවුන් සේනක බිබිලේ ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් දැඩි මැදිහත් වීමක් සිදු කළ වෛද්‍යවරුන් දෙපලක් වන බවයි ආරන්චි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.
රාජිත ඇමති තුම තනතුරු බෙදන්න හැන්ද අතට අරන් වගෙයි කියලා බොහො දෙනෙක් කීවේ එතුමාට ඒව හොදින් හුරු පුරුදු බවත් මතක් කරමින්.

m

vinodaya.org