ජයලලිතාගෙන් ලංකාව ගැන ලියුමක්

තමිල්නාඩු ප්‍රධාන අමාත්‍ය ජයලලිතා ජයරාම් විසින් ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකා අත්අඩංගුවේ සිටින ඉන්දීය ධීවරයින් සහ ඔවුන්ගේ යාත්‍රා නිදහස් කර ගැනීමට ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා කඩිනමින් මැදිහත් විය යුතුයැයි එම ලිපිය මඟින් ඉල්ලා ඇතැයි ද විදෙස් වාර්තා පවසයි.

1