ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කළේ මෙහෙමයි (වීඩියෝ)

1949 නිදහස් දිනයේදී මේරටේ ජාතික ගීය භා‍ෂා දෙකකින් ගැයිණි. එකක් සිංහල භාෂාවෙනි. අනෙක දෙමළ භාෂාවෙනි.

ඒ කොහොම වුණත් පසුගිය කාලය තුළ දෙමළ භාෂාවෙන් ජාතික ගීය ගැයීම පිළිබඳ එක එක තැන් වල එක එක කතා අපට අහන්න ලැබුණා.  පාසල් සිසුන්ට රජයෙන් ලබාදෙන පෙළ පොත්වල පවා සිංහලෙන් සහ දෙමළෙන් යන භාෂා දෙකෙන්ම ජාතික ගීය මුද්‍රණය කරලා තිබුණා කියලා ඔයාලට මතක ඇතිනේ.

ඒ කොහොම වුණත් ඔන්න අද පැවති 68 වන ජාතික නිදහස් දින උළෙලේදී ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කරා.

ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කරනවා අහලවත් නැති ගොඩක් අය මේ වන විට ඉන්නවානේ ලංකාවේ. ඔන්න එයාලට බලාගන්න අද ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කරන අයුරු පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.