ඩයලොග් – එයාර්ටෙල් ගනුදෙනුව ළඟදීම

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිය ව්‍යාපාර ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා මැලේසියාවේ ආසියාටා හා ඉන්දියාවේ භාරතී එයාර්ටෙල් සමාගම් සාකච්ඡා පවත්වමින් සිටින බව Economic Times වාර්තා කර සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජංගම දුරකතන සේවා සපයන්නා වන ඩයලොග් ආසියාටා, සබඳතා මිලියන 10.5 ක් මේ වන විට මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත කර ඇති අතර එය සම්පූර්ණ වෙළෙඳපොළෙන් 41% ක හිමිකාරීත්වය සමාගම සතුවේ.

එයාර්ටෙල් සබඳතා මිලියන 2.3 ක් මේ වන විට ලබා දී ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා ජංගම දුරකතන වෙළෙඳපොළේ 9% ක අයිතිය එයාර්ටෙල් සමාගම සතු බවත් මෙහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

මෙම ඒකාබද්ධ වීම හරහා ශ්‍රී ලංකා වෙළෙඳපොළේ 50% ක හිමිකාරීත්වය අත්පත් කර ගැනීමට ඩයලොග් ආසියාටා සමාගමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

cx