පෘථිවිය වැනි ග‍්‍රහලොවක් විශ්වයේ නැහැලූ

පෘථිවියට සමාන දියුණු ජීවින් සහිත වෙනත් ග‍්‍රහලොවක් මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති විශ්වය තුළ නොතිබීමට ඉඩ ඇතැයි ස්වීඩන පර්යේෂකයින් පිරිසක් පවසා ඇත.

ස්වීඩනයේ තාරකා විද්‍යාඥයන් පිරිසක් විසින් මෙතෙක් හඳුනාගෙන ඇති විශ්වය පිළිබඳ රැස්කරගත් දත්ත ඇසුරින් විශ්වයේ පරිඝනක ආදර්ශයක් ගොඩනගා ඇත.

ඉන්පසු එයට භෞතික විද්‍යාවේ නීති යොදා විශ්වය වසර බිලියන 13.8කින් පසු තිබෙනු ඇතැයි උපකල්පනය කරන ආකාරය ආදර්ශයකට නංවා තිබේ.

ඒ හරහා ඔවුන් නිගමනය කර ඇත්තේ ග‍්‍රහලෝක වීමට ඉඩ ඇති ආකාශ වස්තූන් ක්වින්ටිලියන 700 අතර කිසිවක් පෘථිවියට සමාන නොවන බවයි.

මේ අනුව විශ්වය තුළ දියුණු ජීවීන් සිටිය හැකි බවට වන අදහස අභියෝගයට පත්ව තිබේ.

එමෙන්ම මානවයා යනු විශ්වයේ වරප‍්‍රසාදිත නිරීක්‍ෂකයන් නොවන බවත් මානවයින්ට විශ්වයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් අත් නොවන බවත් පැවසූ නිකොලස් කොපර්නිකස්ගේ සිද්ධාන්තයටද ස්වීඩන තාරකා විද්‍යාඥයින්ගේ පරීක්‍ෂණය මගින් පහර වැදී තිබේ.

පුනරුද යුගයේ විද්‍යාඥයකු වූ නිකොලස් කොපර්නිකස් විසින් පෘථිවිය විශ්වයේ කේන්ද්‍රය නොවන බව ඔප්පු කිරීමෙන් පසු ඉහතකී සිද්ධාන්තය නිර්මාණය විය.

පෘථිවිය සාපේක්‍ෂව අඩු වයසක පසුවන ආකාශ වස්තුවක් වීම විසින්ද කොපර්නිකස් සිද්ධාන්තය බිඳ වැටෙන බව පරීක්‍ෂකයන්ගේ අදහසයි.

අපට වඩා වසර බිලියන 3.5ක් පෙර බිහිවූ දියුණු ජීවීන් සිටින්නේ නම් ඔවුන් අප මන්දාකිණියට පැමිණ නොමැත්තේ මන්දැයි ඔවුන් විමසා තිබේ.

b