අද රෑට ටොනාඩෝ අවධානමක්

අද රාත්‍රියේ ටොනාඩෝ සුළං තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

ඒ, අද තද වැසි ඇති වුවහොත් බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ.

කෙසේ නමුත් හෙට වැසි  ඇති නොවන බව ද දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

00