බියර්වල ග්ලයිෆොසේට්..

ජර්මනියේ අලෙවි කරන බීර වර්ග 14ක ග්ලයිෆොසේට් නම් රසායනිකය අඩංගු බව අනාවරණය වී ඇත.

වල් නාශකයක් ලෙස භාවිතා කරන මෙම රසායනිකය පිළිකා කාරකයක් බවට සැක කෙරේ.

මියුනික්හි පරිසර ආයතනය විසින් සිදුකර ඇති අධ්‍යනයෙන් හෙලිවී ඇත්තේ හැසරූඩර් වර්ගයේ බීර ලීටරයක ග්ලයිෆොසේට් මයික්‍රොග‍්‍රෑම් 29.74ක් තිබෙන බවයි.

බැවේරියානු  ඕගස්ටයිනර් ලීටරයක ග්ලයිෆොසේට් මයික්‍රොග‍්‍රෑම් 0.46ක් සොයාගෙන ඇති අතර එය පරීක්‍ෂා කළ බීර වර්ග තුළ හමුවූ අවම ග්ලයිෆොසේට් මට්ටමයි.

පානීය ජලය තුළ ග්ලයිෆොසේට් තිබිය හැකි උපරිම සාන්ද්‍රණය ලීටරයට මයික්‍රොග‍්‍රෑසම් 0.1ක් පමණි.  කෙසේවෙතත් මෙම පරීක්‍ෂණ ප‍්‍රතිඵල පිළිගත නොහැකි බව ජර්මානු මත්පැන් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය පවසා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඔවුන් පවසා ඇත්තේ ග්ලයිෆොසේට් කෘෂිකර්මාන්තයේදි දිගු කලක් පුරා භාවිතා කර ඇති නිසා ඒවා  ඕනෑම ස්ථානයක තිබිය හැකි රසායනිකයක් බවට පත්වී ඇති බවයි.

බීර වල ග්ලයිෆොසේට් අඩංගු වී ඇති ප‍්‍රමාණය මහජන සෞඛ්‍යයට හානිකර නොවන බවද එම සංගමය පවසා තිබේ.

ඔවුන් පවසා ඇත්තේ සෞඛ්‍යයට හානිකර තත්වයට ළගාවීමට වැඩිහිටියකු බීර ලීටර් 1000ක් පමණවත් පානය කළ යුතුව ඇති බවයි.

පවතින විද්‍යාත්මක අවබෝධයට අනුව ලීටරයට මයික්‍රොග‍්‍රෑම් 30ක ග්ලයිෆොසේට් සාන්ද්‍රණයක් කිසිදු සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ඇති නොකරන බව ඔවුන්ගේ තර්කයයි.

hy

cnews