විස්මිත වෙදෑදුරුගේ කාරුණික ඉල්ලීමයි

අපේ දේශීය වෙදකමේ විස්කම් පිළිබදව ලොවම මවිතයට පත්වුනේ ඉතා ඈත අතීතයේ සිටයි.බටහිර වෙදෑදුරන් පවා මවිතයට පත් කල අපේ වෙදකම අද වන විට පිරිහී ඈති බවට බොහෝ දෙනා තුළ මතයක් ඈතිවී තිබුණා.
නමුත් පාරම්පරිකව රෑකගෙන ආ අපේ පුරාණ වෙදකම්වල ඈති විස්කම් සහිත ප්‍රතිකාර ක්‍රම අදටත් නොනෑසී පවතින බවට ඈති හොදම සාක්ෂියක් දඹුල්ල ප්‍රදේශයෙන් හමු වී තිබෙනවා.
ඒ බව මෙම වීඩියෝව නෑරඹීමෙන්ම ඔබට වෑටෙහෙනු ඈත.

 

මේ විස්මිත වෙදමහතා ගෑන මේ වන විට බොහෝ දෙනෙක් දෑන හදුනාගෙන ඔහු හමුවෙන්න දඹුල්ල යාපාගම ප‍්‍රදේශයට එන බව අපට වාර්තාවුනා. ඒ වෙදමහතා මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන්ම ප්‍රතිකාර ලබා දීමට සුදානම්. නමුත් ඒ වෙදමහතා මේ පෑමිණෙන සියලු දෙනාගෙන් ඉතා කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ ඉල්ලීම තමයි ඔහු හමුවෙන්න පෑමිණෙන විට කලින් වේලාවක් වෙන් කරගෙන පෑමිනෙන ලෙසට.

6

 

මේ තියෙන්නේ ඒ වෙදමහත්තයා සම්බන්ධ කර ගන්න පුලුවන් දුරකථන අංකය (077) 089 3107 රෝගී වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවානම් මේ අංකයට කතා කරලා කලින් වේලාවක් වෙන්කරගන්න පුලුවන්.