ඩොලර් මිලියන 200 ක බැඳුම්කර නිකුතුවක් අනිද්දා ඇරඹෙයි

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200 ක භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවක් 2016 මාර්තු 03 වැනි දින විවෘත කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද (01) දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.

මාස 03, මාස 05, අවුරුදු 01 සහ අවුරුදු 02 යි මාස 1 ක යනාදී වශයෙන් පරිණත කාලයන්ගෙන් යුතුව මෙම බැඳුම්කර නිකුතුව සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයු තු යොදා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අද දෙරණ Biz කළ විමසීමක දී ප්‍රාථමික නිකුතු (Primary Dealer) ආයතනයක නියෝජිතයෙකු කියා සිටියේ මෙම බැඳුම්කර නිකුතුව විශාල එකක් වන නිසාත්, පසුගිය කාලය පුරාවට පොළී අනුපාතික ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක් පෙන්නුම් කළ නිසාත්, ෆිච් රේටිංග්ස් ණය ශ්‍රේණි වර්ගීකරණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව පහළට වැටීමත් හේතු කොට ගෙන මෙම වෙන්දේසියේ දී ඉහළ පොළී අනුපාතික තීරණය වීමට හැකියාවක් ඇති බවයි.

මෙම ඩොලර් බැඳුම්කර නිකුතුව 2016 මාර්තු 03 වන දින පෙරවරු 11.00 සිට 2016 මාර්තු 09 වැනි දින පෙරවරු 10.00 දක්වා ලංසු ඉදිරිපත් කිරීමට විවෘතව තිබෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් මෙහිදී නිවේදනය කර සිටී.

 

cc