ආසියා ඕසනියා පැරාලිම්පික් චැම්පියන්ෂිප් තරගාවලිය මාර්තු 12 සිට

ආසියානු ඕසනියා පැරාලිම්පික් චැම්පියන්ෂිප් තරගාවලිය 2016 මාර්තු 12 සිට 16 දින දක්වා ඩුබායිහිදී පැවැත්වේ.

මෙවර තරගාවලියෙන් ජාත්‍යන්තර  පැරාලිම්පික් කමිටුව අනුමත 2016 රියෝ පැරාලිම්පික් සඳහා  අවසාන සුදුසුකම් සඳහා තෝරා ගැනීම සිදුවේ.

ඔස්ට්‍රේලියානු හා ආසියානු මහද්වීපයන්හි රටවල් 70 ක් පමණ මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වේ.

පැරාලිම්පික් ලෝක ශූරාතාවලියට පසුව පවත්වන ප්‍රධානතම තරගාවලිය මෙය වේ.

මෙවර ආසියා ඕසනියා පැරාලිම්පික් තරගාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගීවන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා නිලධාරීන් පිරිස අද (02) ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නීතිඥ දයාසිරි ජයසේකර මහතා සමඟ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටින ලදි.

මෙවර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්  09 දෙනෙක්  ඊට සහභාගී වේ.

1148245781oooooooooooooooooooo