වෙබ් වාරණයක් නෑ

වෙබ් අඩවි වාරණය කිරීමට තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බවත්, එසේ වෙබ් අඩවි වාරණය කිරීමක් නොකරණ බවත්, ජනපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා කියයි.ජනපතිවරයා විසින් වෙබ් අඩවි වාරණය කිරීමට තීරණයක් ගෙන ඇති බවට පැතිර ඇති රාවය පිළිබඳව කළ විමසීමකදී ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේය.

ජනතාවට කඩිනමින් තොරතුරු දැනගැනීමට ඇති මාධ්‍යක් ලෙස ලංකාවේ වෙබ් අඩවි ජනප‍්‍රිය වෙමින් ඇති බවද කී ජනපතිවරයා ඒවා වාරණය කිරීමට තමා කිසි කළෙක කටයුතු නොකරණ බවද කියා සිටියේය.

 

dd