දුර බැහැර මන්දාකිණියකින් පුනරාවර්තී රේඩියෝ සංඥා..

දුර බැහැර පිහිටා ඇති මන්දාකිණියකින් නිකුත් වන පුනරාවර්තී රේඩියෝ සංඥා පුළිගු නිරීක්‍ෂණය කිරීමට නිව්යෝක්හි කෝර්නෙල් විශ්වවිiාලයේ පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම අධිවේගී රේඩියෝ පුළිගුවක් මිලි තත්පර කිහිපයක කාලයක් පමණක් පවතින අතර පර්යේෂකයින් පවසන්නේ සංඥා යළි යළි නිකුත් වන හෙයින් සංඥා පුළිගුවට උපත දෙන සිදුවීම යම් පුපුරායමක් නොවිය හැකි බවයි.

අධිවේග සංඥා පුළිගුව ජනනය කරන දෙය එයින් විනාශ වන්නේ නම් ඊළග පුළිගුව නිකුත් කරන්නේ කුමක් විසින්දැයි කෝර්නල් විශ්වවිiාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පර්යේෂක ෂාමි චැටර්ජි විමසා තිබේ.

ඔහු පවසා ඇත්තේ තම කණ්ඩායමේ සොයාගැනීම විසින් අධිවේගී රේඩියෝ පුළිගු සංසිද්ධිය මුළුමනින්ම විවෘත කර ඇති බවයි.

මෙවැනි පුනරාවර්තී රේඩියෝ පුළිගු පවතින්නේ යන සොයාගැනීම විසින් එය නිකුත් කරන දෙය මිනිත්තු කිහිපයකින් යළි බලගැන්වෙන බව පැහැදිලි වන බව ඔහු පවසා තිබේ.

මෙම පුළිගු විශාල දුරක සිට නිකුත් වුවද ඒවා ඉතාමත් දීප්තිමත් වන බැවින් එවැනි දෙයකි සිදුකළ හැකි තාරීය වස්තු පවතින්නේ අල්පයක් පමණක් බව පවසා ඇති තාරකා විiාඥ ඊරා වැසර්මාන් එසේ වුවද දැන් ඒ කුමකින්දැයි පැහැදිලි කළ යුතුව පවතින බවද පවසා ඇත.

මින් පෙර අධිවේගී රේඩියෝ පුළිගු සිදුවීම් 17ක් සොයාගෙන තිබූ අතර ඒවා එසැණ සිදුවීම් වූ නිසා එය නියුට්‍රෝන තාරකාවක් පුපුරා යාමෙන් හෝ තාරකාවක් උරාගන්නා කළු කුහරයකින් ජනනය වන බවට විශ්වාස කෙරිණි.

 

3

cnews