රාජපක්ෂ බද්ද නමින් නව බද්දක්

රට තුළ මතුව ඇති ආර්ථික ඌනතාව පියවීමට නම් රාජපක්ෂ බද්ද නමින් නව බද්දක් පැනවිය යුතු බව මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

බදු සංශෝධන පිළිබඳ අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය ආරම්භ කරමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පැවති ආණ්ඩුව ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙල තුළ වත්මන් ආණ්ඩුවට ආර්ථික අර්බුදවලට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බවයි.
ඊට පිළිතුරු දුන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත‍්‍රී විජිත හේරත් මහතා, හිටපු නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයෙකු වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සහ රවී කරුණානායක අමාත්‍යවරයාගේ වෙනස්කමක් පිළිබඳ පැහැදිලි කළා.

 

එහිදී සඳහන් කළේ ” කව්ද වැට් බද්ද ගෙනාවෙ. දෙදහස් දෙකේ එජාප ආණ්ඩුව යටතේ හිටපු මුදල් නියෝජ්‍ය ඇමති තමයි මුදල් අමාතයාංශයට වැට් බද්ද හඳුන්වලා දුන්නෙ. ඒ බන්දුල ගුණවර්ධන. අද වැට් බද්ද වැඩි කරනවට කතා කරන්නෙත් ඒ බන්දුල ගුණවර්ධනම තමයි. ඒ බන්දුලගෙයි මේ රවීගෙයි වෙනසක් අපි දකින්නෙ නැහැ. ඒ වෙනස අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. එතුමා හොඳට සිංහල පාවිච්චි කරනවා.. ඔබතුමා කතා කරන්නෙ කැඩිච්ච සිංහල.. ඔච්චරයි වෙනස.” යනුවෙනි.

3

neth