දවස් 2ක් තුළ කෝටි දෙකකට අධික පිරිසක් නැරඹූ Alia Bhatt ගේ වීඩියෝව

දවස් දෙකක් ඇතුළත කෝටි දෙකකට අධික පිරිසක් නරඹන ලද ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියගේ වීඩියෝව.