හවායි මුහුදෙන් අමුතු සතෙක්

හවායි මුහුදෙන් අමුතු ජීවියෙකු සොයා ගත් බව ඇමෙරිකාවේ  ජාතික සාගර හා වායුගෝලීය පිළිබඳ අධිකාරිය කියයි.

දුරස්ථ පාලකව ක්රියාත්මක වන වාහනයකින් භූ විද්යාත්මක සාම්පල එකතු කරන අතරතුරදී මෙම ජීවියා සොයාගෙන තිබේ.

ඔවුන් එය වාර්තා කර ඇත්තේ ‘භූතයකුගේ‘ හැඩය ඇති ජීවියකු ලෙසය.

මුහුදේ අඩි 14000ක් පමණ ගැඹුරෙන් මෙම ජීවියා හමුවී ඇතැයි විද්‍යාඥයෝ කියති.

ජීවියා කුමන කුලයකට, කුමන විශේෂයකට අයත්දැයි මෙතෙක් සොයාගෙන නැත.

සත්වයා සුදු පාටට හුරු අතර බූවල්ලකුගේ හැඩයක් ගනී. බාහුවල ඇගිලි වැනි කොටස්ද ඇති බව සදහන්ය.

x