මුස්ලිම් ජාතිකයෙක් පන්සල් භුමියකට සිදුකල විනාශය

නලීම් මොහොමඩ් නෑමෑති මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු විසින් නෙල්ලිගල රක්ශිතය ගිණිතබා තිබෙනවා.එම විනාශය සිදු කරමින් සිටියදී මහා සංඝරත්ණය ඈතුලු පිරිසක් විසින් දෑඩි වෙහෙසක් දරා ඔහුව කොටුකරගෙන පොලීසියට භාරදී තිබෙනවා.මෙම ගිණිතෑබීමෙන් සතුන් සියයකට වෑඩි පිරිසක් මියගොස් ඈති අතර අක්කර පහක් පමණ විනාශ වී ඈතිබව වාර්තාවෙනවා.

12064011_995348300547498_1210082521_n 12177717_995346583881003_35140685_n 12324875_995346597214335_938785809_n 12386676_995346603881001_131301542_n 12443290_995348190547509_763782015_n 12025507_995346607214334_852858796_n (1) 12025507_995346607214334_852858796_n 12476401_995346593881002_1803033133_n 12721616_995346600547668_1548908918_n a