අධිවේගී මාර්යේ රිය පදවන ඔබ දැනගත යුතුම “තත්පර තුනේ” නීතිය

අධිවේගී මාර්ගයේ රිය පදවන අතරතුරේදී වාහන දෙකක් අතර නිසි පරතරයක් තබාගැනීමෙන් ඇතිවය හැකි බොහෝ අනතුරු වලක්වා ගතහැකි වනවා. පසුගිය කාලයේ අධිවේගී මාර්ගයේ සිදුවූ බොහෝ අනතුරු වලදී අනතුරට මුහුණපෑ රථයට අමතරව එයට පිටුපසින් පැමිණි මෝටර් රථද අනතුරට ලක්ව තිබුණි. “තත්පර තුනේ” නීතිය පිළිපැදීම මගින් එවැනි බොහෝ අනතුරු වලක්වාගත හැකි බව පෙන්වා දෙනවා. ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය අනතුරට ලක්වුවහොත් පළමු තත්පර එකහමාරක් තුලදී එය දැකීමත් ඉනනතුරුව දෙවන තත්පර එකහමාර තුලදී වාහනය නවත්වාගැනීමට අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමටත් ඔබට හැකි වනවා.

 

වාහන දෙක අතර තත්පර තුනක වෙනසක් පවත්වාගන්නා ආකාරය බලන්න පහතින්.

 

ඔබට ඉදිරියෙන් ගමන් කරන වාහනය මාර්ගයේ පසෙකින් ඇති සලකුණක් (ගසක්, ලයිට් කණුවක්) පසු කරන තෙක් සිටින්න.

1

එම සලකුණ පසුවූ වහාම “one one thousand, two one thousand, three one thousand.” යනුවෙන් ගණනය කිරීම ආරම්භ කරන්න.

2

ගණනය කිරීම අවසන් වීමට ප්‍රථම ඔබ එම වස්තුව පසුකලේ නම් ඔබගේ වාහන්යෙත් ඉදිරිපසින් ඇති වාහනයේත් ඇති පරතරය තත්පර තුනට වඩා අඩුය.

3

ඔබේ ගණනය කිරීම එම සලකුණ අසලට එන්න විට අවසන් වුයේ නම් වාහන දෙක අතර පරතරය තත්පර තුනක් වේ.

4

මෙය වඩාත් පැහැදිලිව දැනගැනීම සඳහා පහත වීඩියෝව බලන්න

neth