දොස්තර ගැබිනි මවට තලයි – Video

සල්ලි ජීවත් වෙන්න අපි කාටත් අවශ්‍යයි. ඒත් සල්ලි හැමදේකටම වඩා ලොකුයි කියලා හිතන පිරිසකුත් සමාජයේ ඉන්නවා.ඒත් සල්ලි වලට වඩා මනුස්සකම කොතන ද තියෙන්න ඕනේ කියලා ඔයාලම කල්පනා කරන්නකෝත්‍ව..

සල්ලි නිසා කොයිතරම් දුරට මනුස්සකම පහළට වැටුන ද කියලා කියන්න තමයි මේ සිදුවීම අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ.

චීනයේ තමයි මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. දරු ප‍්‍රසුතියක් සදහා කාන්තාවක් රෝහල්ගත වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇයව ශෛල්‍යාගාරයට රැුගෙන ගිය අවස්ථාවේ ඒ ගැබිනි මව කියලා තියෙනා වෛද්‍යවරුන්ට ගෙවන්න මුදල් තමන් ලග නැහැ කියලා. ඒ අවස්ථාවේ වෛද්‍යවරුන් ඇයට අමානුෂිකව පහරදීලා.

ඕනෑම දෙකදී මනුස්සකමට වඩා සල්ලි ඉස්සර කරගන්න මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්න එක හරි අවාසනාවක්.
සංවේදී දර්ශන සහිත වීඩියෝව පහතින්. (සංවේදී අය එම වීඩියෝව නැරඹීමෙන් වැළකී සිටින්න*