ලංකාවට කඩිනමින් GSP+

ක්‍රෝඒසියාවේ හිටපු නියෝජ්‍ය අගමැති සහ වත්මන් යුරෝපා සංගමයේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා සහ සංවර්ධන කොමසාරිස් නෙවින් මිමිකා මහතා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා අතර ද්විපර්ශික සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමේ හමුවක් අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්විය.

GSP+ සහනය ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමේ වැදගත්කම සහ අවශ්‍යතාව අමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතා විසින් පැහැදිලි කල අතර මත්ස්‍ය අපනයන නැවත ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාව පිළිබඳවද අමාත්‍යවරයා කරුණු පැහැදිලි කළේය. එසේම මෙරට ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යුරෝපා සංගමයේ දායකත්වය අවශ්‍ය බවත් ඒ සඳහා සහයෝගය ලබාදෙන ලෙසත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ඉල්ලීමක් කළේය.

GSP+ සහන ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩකටයුතු මේ වනවිට සුදානම් බවත් ඊට පෙර මත්ස්‍ය අපනයනය සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සුදානම් කර දෙන බවත් යුරෝපා සංගමයේ කොමසාරිස් නෙවින් මිමිකා මහතා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිගු කාලීන විශ්වාසනීය සහකරුවකු වීමට තම සංගමය සූදානම් බවද යුරෝපා සංගමයේ කොමසාරිස් නෙවින් මිමිකා මහතා සඳහන් කළේය. ඉදිරි කාලය තුළ එම සංගමය ලබා දෙන සහන දෙගුණ කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බවත්, රට තුළ ක්‍රියාත්මක යහපාලනය සහ ප්‍රතිසංධාන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳ සතුටට පත් වන බවද කොමසාරිස්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ll