වසරේ පළමු චන්ද්‍රග්‍රහණය 23 දා

මෙම වසරේ පළමු චන්ද්‍රග්‍රහණය ලබන 23 වනදා දැක බලාගත හැකි බව තාරකා විද්‍යාඥ මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා පවසයි.

පස්වරු 03.09 සිට මෙම චන්ද්‍ර ග්‍රහණය පවතින අතර එය පස්වරු 06.23 සිට රාත්‍රී 07.24 දක්වා කාලය තුළ දැක බලා ගත හැකි බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

කෙසේ වෙතත් මෙය ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් වන බැවින් චන්ද්‍රයාගේ කොටසක් පමණක් වැසීයාම සිදු වන බව සඳහන්ය.

මෙම වසරේ මෙවැනි චන්ද්‍ර  ග්‍රහණ දෙකක් පවතී.

නැවත වරක් මෙවැනි ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් දිස්වන්නේ සැප්තැම්බර් මස 16 වනදා බව මහාචාර්ය චන්දන ජයරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

vc