එට්‌කා ගිවිසුමට එරෙහිව 24 දා දැවැන්ත විරෝධතා රැලියක්‌

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දීය රජය සමග අත්සන් කිරීමට යෝජිත එට්‌කා ගිවිසුමට එරෙහිව එළැඹෙන 24 වැනිදා සියලු වෘත්තීය සමිති සංවිධානවල සහභාගිත්වයෙන් කොළඹ හයිඩ් පිටියේදී විරෝධතා රැලියක්‌ පැවැත්වීමට ඒකාබද්ධ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ව්‍යාපාරය තීරණය කර ඇත.

එදින සවස 2.00ට පැවැත්වෙන මෙම රැලියට වෘත්තීයවේදී සංවිධාන පනහක්‌ පමණ සහභාගි වීමට නියමිතය.

මේ අතර එට්‌කා ගිවිසුමට එරෙහිව සෙසු සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති දේශපාලන පක්‍ෂ සහභාගිත්වයෙන් “එට්‌කා විරෝධී” පොදු පෙරමුණක්‌a ඇති කිරීමට එම ඒකාබද්ධ වෘත්තීයවේදීන්ගේ ව්‍යාපාරය තීරණය කර ඇත. එම පෙරමුණට ගොවි සංවිධාන, වෘත්තීය සමිති හා අනිකුත් සමිති ද දේශපාලන පක්‍ෂ කිහිපයක්‌ද එක්‌වීමට මේ වනවිට සාකච්ඡා ආරම්භකර ඇතැයි එම ව්‍යාපාරය පවසයි.

78

 

රනිල් ධර්මසේන