රාජ්‍ය සේවකයන් කැමැත්තෙන් විශ්‍රාම ගන්වයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ උපදෙස්‌ හා ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්‌කරණ යටතේ රජයේ සේවක සංඛ්‍යාව අඩු කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන් වෙත ස්‌වෙච්ඡා විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ක්‍රමවේදයක්‌ රජය මගින් හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ ක්‍රමය යටතේ විශ්‍රාම යන රජයේ සේවකයන් සඳහා වන්දි ගෙවන අතර ඔවුන්ට කිසිවිටෙක යළිත් රාජ්‍ය සේවයට එක්‌වීමට අවස්‌ථාව නොලැබේ.

මේ සඳහා වන යෝජනාව ඇතුළත් අංක 16/0213/719/008 දරන කැබිනට්‌ මණ්‌ඩල යෝජනාවට කැබිනට්‌ මණ්‌ඩල අනුමැතිය ද ලැබී තිබේ.

මේ යටතේ විශ්‍රාම යන මාණ්‌ඩලික සේවයේ සේවකයකුට අවම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ හතරහමාරක ද උපරිම වශයෙන් ලක්‍ෂ විසිපහකද වන්දියක්‌ හිමිවේ.

දෙවන පන්තියේ සේවකයකුට අවම වශයෙන් ලක්‍ෂ තුනහමාරකද උපරිම වශයෙන් ලක්‍ෂ විසි පහකද වන්දියක්‌ හිමි වේ.

ප්‍රාථමික පන්තියේ සේවකයකුට අවම වශයෙන් ලක්‍ෂ දෙකහමාරක හා උපරිම වශයෙන් ලක්‍ෂ දොළහක වන්දියක්‌ හිමි වේ.

වසර දහයක්‌ හෝ ඊට වැඩි සේවයක්‌ ඇති සේවකයන් සඳහා සේවය කර ඇති වසරකට මාස දෙකක වැටුපක්‌ හා වසර පනස්‌පහ දක්‌වා ඉදිරියට සේවය කිරීමට ඇති කාල සීමාව සඳහා එක්‌ වසරකට මාස එකහමාරක වැටුප ලෙස වන්දි ගණනය කෙරේ.

වසර දහයකට අඩු කාලයක්‌ සේවය කර ඇති සේවකයකුට සේවා කාලයේ එක්‌ එක්‌ වසරකට මාස පහක වැටුප වන්දි මුදලක්‌ ලෙස ලබා දෙනු ඇත. එම සේවකයන්ට ඉදිරියට සේවය කරන්නට ඇති කාලයට වන්දි මුදල් ගණනය නොකෙරේ.

ස්‌ථිර නොකරන ලද සේවකයන් සඳහා සේවා කාලයට වසරකට මාස දෙක බැගින් වන්දි හිමි වේ.

මොවුන් සඳහා අවම වන්දිය ලෙස මාස දොළහක වැටුප අනිවාර්යයෙන්ම හිමිවේ.

විශ්‍රාම යන සේවකයන් ලබාගෙන ඇති ණය මුදල් සියල්ල අදාළ වන්දි මුදලෙන් කපා ගැනීමට නියමිතය.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ලක්‍ෂ 14 ක රාජ්‍ය සේවක පිරිසක්‌ සිටින අතර එම සංඛ්‍යාව රටට ඔරොත්තු නොදෙන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඇතුළු ණය ලබාදෙන ආයතනවල මතය වී තිබේ.

එම නිසා මේ සංඛ්‍යාව ඉදිරියේදී මෙවැනි විශ්‍රාම ගැන්වීමේ ක්‍රම මගින් අඩු කිරීමට යෝජිතය.

අතිරික්‌ත සේවකයන් සතු ආයතන සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සමීක්‍ෂණයක්‌ සිදු කෙරෙන අතර එහි වාර්තාව ලැබුණු පසු රාජ්‍ය සේවකයන් සම්බන්ධව තවත් වැදගත් තීරණ ගණනාවක්‌ ගැනීමට නියමිතය.

ලංකා විදුලිබල මණ්‌ඩලය, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්‌ථාව, වරාය අධිකාරිය, ලංගම ආදී ආයතන රැසක විශාල සේවක අතිරික්‌ත තිබෙන බව මේ වන විට අනාවරණය වී තිබේ.

kj

ජනිත සෙනෙවිරත්න