ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ට එරෙහිව සංගීතවේදීන් වීඩියෝවක් කරලා

ඉස්ලාම් අන්තවාදීන්ට එරෙහිව සංගීතවේදීන් පිරිසක් ගීතයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

ඒ ඉස්ලාම් අන්තවාදීන් අයිවරිකෝස්ට්  මුහුදු වෙරළකදී දහනව දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමට එරෙහිව මෙලෙස සංගීතවේදීන් පිරිසක්  ගීතයක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා.

“Meme Pas Peur” නම් වන මෙම ගීතය  සඳහා වීඩියෝව සකසා ඇත්තේ ද ප්‍රහාරය එල්ල වූ මුහුදු වෙරළෙහි සිටයි.

 

https://youtu.be/b9OcCdB5_NM