චීන තරුණියන්ගේ A4 පිස්සුව

A4 කොළ හා සම්බන්ධයෙන් චීන තරුණියන් අතර මේ දිනවල පැතිර යන උන්මාදයක් සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි භාවිතා කරන්නන්ගේ දැඩි විවේචනයට බඳුන්ව තිබේ.

මෙහි දී තරුණියන් කරනුයේ සිරස් අතට තැබූ A4 කොළයක් පිටුපස තමා සිට ගෙන සිටින ජායාරූපයක් සිය සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ගිණුමේ පළ කිරීමයි. මින් ඔවුන් දැක්වීමට අදහස් කරන්නේ සිය ඉඟටිය A4 කොළයටත් වඩා කුඩා බවයි.

මේ වන විට වෙඉබෝහි (වෙඉබෝ යනු චීනයේ ට්විටර් වෙනුවට භාවිතා වන සමාජ ජාල වෙබ් අඩවියයි) #A4Waist හෑෂ්ටැගය මිලියන 110කටත් වඩා වැඩි පිරිසක් නරඹා ඇති අතර එයට කමෙන්ටු ලක්ෂයකටත් වඩා ලැබී ඇති බවත් බටහිර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මේ උන්මාදය චීනයේ රජයට අයත් ආයතනවලට ද බෝවී ඇති බවක් දක්නට ඇත. චීන පොලිසියට අයත් ගිණුම්වල අනන්‍යතා සොරකම් වළක්වා ගැනීම, බීමත් රිය පැදවීමට පනවන දඬුවම් වැනි දෑ පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු A4 කොළ නිලධාරිනියන් සිය ඉඟ ඉදිරියෙන් තබා ගත් ජයාරූප දක්නට හැක. චීනයේ එක් පුවත්පතක් මේ උන්මාදය ගැන සිය ට්විටර් ගිණුමේ සඳහන් කර තිබුණේ මෙය “යෝග්‍යතා අභියෝගයක්” බවයි.

67

(ද ගාඩියන් වෙබ් අඩවිය ඇසුරෙනි.)