කොළඹට එන කට්ටිය වැඩියෙන්ම යන තැන් GSV හෙළිකරයි

මේ දවස්වල ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ google street view.

කොළඹට එන කට්ටිය වැඩියෙන්ම යන්න කැමති ස්ථාන දෙක තමා ගංගාරාමේ දුපතට සහ විහාරමදේවි උද්‍යානයට..මේ එම ස්ථාන දෙක google street view එකෙන් පේන හැටි ගැන කළ වීඩියෝ එකක් තමා මේ..