උතුම් ශ්‍රී රාවණ නාමය කෙලෙසීම හෙළා දකිනවා..

සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් සමාජය නොමග යවමින් රාවණ නාමය කෙලෙසීම හෙළා දකින බව රාවණ ශක්ති ජාතික සංවිධානය පවසයි.

එම සංවිධානය විසින් මේ බව සඳහන් කරමින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.