අප්‍රේල් 25 – මැයි 5 දක්‌වා අනවසර ගිනි අවි භාරදීමට පොදු සමා කාලයක්‌

දිවයින පුරා ඇති අනවසර ගිනි අවි භාරදීමේ පොදු සමා කාලයක්‌ රජය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඒ අනුව මේ මස 25 වැනිදා සිට මැයි මස 05 වැනිදා දක්‌වා කාලය තුළ දිවයින පුරා ඇති අනවසර ගිනිඅවි භාරදිය හැකි බව ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

මෙම පොදුසමා කාලය තුළ අදාළ ගිනිඅවි ළඟම පිහිටි පොලිස්‌ ස්‌ථානයට, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට හෝ දිස්‌ත්‍රික්‌ ලේකම් කාර්යාලයට භාරදිය හැකිය.

එම කාලසීමාව තුළ අනවසර ගිනිඅවි භාරදෙන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය පියවරක්‌ නොගන්නා බව ද ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

a

ලසිත දුමින්ද