දෑස් නොපෙනුනාට Facebook බලන්න පුළුවන්

ලොව මිලියන ගණනක් පුද්ගලයින් ෆේස්බුක් භාවිත කළ ද ෆේස්බුක් භාවිත කළ නොහැකි පිරිසක් ද අප සමාජයේ සිටිති.

ඒ, දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයින් ය.

ලෝකයේ මිලියන 39ක පමණ පිරිසක් අන්ධ භාවයෙන් පෙළෙන අතර මිලියන 246කට අධික පිරිසක් දෘශ්‍යාබාධවලට ලක්ව සිටිති.

කෙසේ වෙතත් මෙවැනි අබාධවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ට ඉදිරියේදී ෆේස්බුක් භාවිත කිරීමට හැකි වනු ඇති.

ඒ, කෘතීම බුද්ධි (Artificial Intelligence) තාක්ෂණය තුළින් ෆේස්බුක් තුළ පළ වන ඡායාරූපවල තොරතුරු අන්ධ පුද්ගලයින්ට දැන ගැනීමට හැකිවන අයුරින් ෆේස්බුක් වැඩිදියුණු කර තිබීම හේතුවෙනි.

උදාහරණයක් ලෙස ෆේස්බුක් තුළ පළ වී තිබෙන සිනහසෙමින් සිටින තරුණයෙකුගේ සහ තරුණියකගේ ඡායාරූපයක් ගතහොත් එහිදී ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවිය ස්වයංක්‍රීයව එම ඡායාරූපයේ තරුණයෙකු සහ තරුණියක සිටින බව මෙන් ම ඔවුන් සිනහසෙමින් සිටින බව වැනි තොරතුරු පවසනු ලැබේ.

මේ තුළින් ෆෙස්බුක් භාවිත කරන දෘශ්‍යාබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට විශාල පිටිවහලක් ලැබෙනු ඇති.

ෆේස්බුක් සමාගම පවසන්නේ, දිනපතා ම Facebook, Instagram, Messenger සහ WhatsApp හරහා බිලියන 2කට අධික ඡායාරූප ප්‍රමාණයක් හුවමාරු වන බව ය.

සාමාන්‍ය ජනතාව ෆේස්බුක් තුළින් ලබා ගන්නා අත්දැකීම් දෘශ්‍යාබාධවලින් පෙළෙන පුද්ගලයින්ට ද ලබා ගැනීමට හැකි වන අයුරින් කටයුතු කිරීම ෆේස්බුක් සමාගමේ අවශ්‍යතාව බව ෆේස්බුක් සමාගම පවසයි.

8