සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකත් සීට්‌ටුව

නව සඳ බැලීම

අභිනව චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා අප්‍රේල් මස 08 වැනි සිකුරාදා අභිනව සූර්ය වර්ෂය සඳහා මැයි මස 08 වැනි ඉරිදා දිනද නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්‌නානය

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා දින කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ගා ස්‌නානය කොට ඉෂ්ඨ දේවතා අනුස්‌මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි.

අලුත් අවුරුදු උදාව

අප්‍රේල් මස 13 වන බදාදා අපර භාග 07.48 ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙයි.

පුණ්‍ය කාලය

අප්‍රේල් මස 13 වන බදාදා අපර භාග 01.24 සිට අප්‍රේල් මස 14 වන බ්‍රහස්‌පතින්දා පූර්ව භාග 02.12 දක්‌වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් 13 වැනි බදාදා අපර භාග 01.24 ට පළමුව ආහාර අනුභව කොට සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීමද, පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම් අප්‍රේල් 13 වැනි බදාදා දින අපර භාග 07.48 සිට අප්‍රේල් 14 වැනි බ්‍රහස්‌පතින්දා පූර්ව භාග 02.12 දක්‌වා පහත දැක්‌වෙන අයුරු වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී චාරිත්‍ර විධි ඉටුකිරීමද මැනවි.

ආහාර පිසීම

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා අපර භාග 08.06 ට ලා කොළ පැහැති වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා ළිප් බැඳ, ගිනි මොළවා, එළකිරි මිශ්‍ර කිරිබතක්‌ද, මුංඇට මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්‌ද පිළියෙල කරගැනීම මැනවි.

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 13 වැනි බදාදා අපර භාග 08.54 ට ලා කොළ පැහැති වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දකුණු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනුකොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 16 වැනි සෙනසුරදා පූර්ව භාග 10.41 ට බටහිර දිශාව බලා හිසට නුග පත්ද, පයට කරඳ පත්ද තබා නීල වර්ණ වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී තලතෙල් සහ නුග පත්‍ර මිශ්‍ර නානුද ගා ස්‌නානය කිරීම මැනවි.

රැකීරක්‍ෂා සඳහා පිටත්ව යැම

අප්‍රේල් මස 18 වැනි සඳුදා පූර්ව භාග 06.27 ට නැගෙනහිර දිශාව බලා සුදු වර්ණ වස්‌ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි හා ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබත් හා කැවිලි වර්ගයක්‌ අනුභව කොට පිටත්වීම මැනවි.

සැ.යු. (- ඉහත සියලු නැකැත් වේලාවන් පිළියෙලකර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සම්මත ඔර්ලෝසු වේලාවට අනුව සංස්‌කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ සිංහල අලුත් අවුරුදු නැකැත් කමිටුව විසිනි.

f