අපල කපන්න පූජාවක්

ළඟදි පට්ටම් වාසනාව ලැබූණ ජ්‍යොතිෂ වැඩවලට නම් දැරෑ දේශපාලකවරියක් සහ ආණ්ඩුවේ ලොකුම කොමිෂන් සභාවක ඉහළම පට්ටමක් දරන නෝන මහත්තයෙක් පසුගිය දවසක කළුතර පැත්තෙ බොහෝම අනුහස් තියන දේවාලයකට සම්ප්‍රාප්ත වුණා…

ඒ ගියේ බොහෝම රහසිගතව ලොකු පූජාවකටයි. පසුගිය කාලෙ තමන්ගෙ ආයතනෙන් කරපු වැඩ ගැන අසතුටට පත් අය කරපු පොල් ගැහිලිවල වස් දොස් යවන්නයි මේ පූජාව සංවිධානය කරල තිබ්බෙ.

දේවාලෙ පූජකවරැ බොහෝම ඉහළින් මේ පූජා කටයුතු කරල අපලවල වස්දොස් දුරැ කරන්න ජ්‍යොතිෂ වැඩ ගොඩක් කළාලු.

හැබැයි මේ පූජාවෙන් පස්සෙ පසුගිය කාලෙ හුඟක් සද්ද බද්ද කරපු මේ කොමිෂන් සභා බලවන්තිය නිහඬව තමන්ගෙ රාජකාරි කරන බවයි දැනගන්න තියෙන්නෙ…

2016-04-11-ent-02